• Düppeler Schanzen, Schlacht an den
  • GND:  
  • 18. April 1864
  • Düppel (heute: dän. Dybbøl)
  • <event id="Schlacht_Dueppeler_Schanzen" where="plc:Dueppel">
    <label>Düppeler Schanzen, Schlacht an den</label>
    <label type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/"/>
    <note>18. April 1864</note>
    <linkGrp targFunc="active passive"/>
   </event>