• Verlesung der Augsburger Konfession vor Kaiser Karl V auf dem Reichstag in Augsburg 1530
  • Im Text:
   • Ueberreichung der Augsburgschen Konfession an Carolus V.
  • GND: 1121819257  
  •   Kunstsammlungen der Veste Coburg: M.049
  •   Veste (Coburg)
  • <item xml:id="Augsburger_Konfession_Praetorius">
    <name>Verlesung der Augsburger Konfession vor Kaiser Karl V auf dem Reichstag in Augsburg 1530</name>
    <name type="variant">Ueberreichung der Augsburgschen Konfession an Carolus V.</name>
    <idno type="GND" xml:base="http://d-nb.info/gnd/">1121819257</idno>
    <ptr type="image" target="http://textgridrep.org/textgrid:2sbnp"/>
    <linkGrp targFunc="active passive">
     <link corresp="http://erlangen-crm.org/current/P53_has_former_or_current_location" target="#Augsburger_Konfession_Praetorius plc:Veste_Coburg"/>
     <link corresp="http://purl.org/dc/terms/creator" target="#Augsburger_Konfession_Praetorius psn:Praetorius"/>
     <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:1zzdq#xpath(//(surface[@n='17r']//rs[@ref='wrk:Augsburger_Konfession_Praetorius'])[1]/descendant-or-self::*) #Augsburger_Konfession_Praetorius"/>
    </linkGrp>
    <bibl><ptr target="lit:Kunstsammlungen_Veste_Coburg"/><citedRange>M.049</citedRange></bibl>
   </item>