• Friedrichsfelde (heute: Berlin-Friedrichsfelde, Ortsteil des Berliner Bezirkes Lichtenberg)
  • GND: 4394762-1  
  • <place xml:id="Friedrichsfelde">
    <placeName>Friedrichsfelde (heute: Berlin-Friedrichsfelde, Ortsteil des Berliner Bezirkes Lichtenberg)</placeName>
    <idno type="GND" xml:base="http://d-nb.info/gnd/">4394762-1</idno>
    <linkGrp targFunc="active passive">
    </linkGrp>
    <place xml:id="Eiskeller_Friedrichsfelde">
     <placeName>Eiskeller</placeName>
     <note>nicht ermittelt</note>
     <linkGrp targFunc="active passive">
     </linkGrp>
    </place>
    <place xml:id="Gotisches_Haus_Friedrichsfelde">
     <placeName>Gotisches Haus</placeName>
     <idno type="GND" xml:base="http://d-nb.info/gnd/">1136139281</idno>
     <note>existiert nicht mehr, an gleicher Stelle steht heute der Lenné-Tempel (Tierpark)</note>
     <linkGrp targFunc="active passive">
     </linkGrp>
    </place>
    <place xml:id="Schloss_Friedrichsfelde">
     <placeName>Schloss Friedrichsfelde</placeName>
     <idno type="GND" xml:base="http://d-nb.info/gnd/">4536348-1</idno>
     <linkGrp targFunc="active passive">
     </linkGrp>
    </place>
    <place xml:id="Theater_Friedrichsfelde">
     <placeName>Theater aus der Zeit um 1800</placeName>
     <note>nicht ermittelt</note>
     <linkGrp targFunc="active passive">
     </linkGrp>
    </place>
    <place xml:id="Tierpark_Friedrichsfelde">
     <placeName>Tierpark Berlin</placeName>
     <idno type="GND" xml:base="http://d-nb.info/gnd/">1053592280</idno>
     <linkGrp targFunc="active passive">
     </linkGrp>
    </place>
   </place>