• Kuprili
  • nicht ermittelt; Informationen aus Notizbuch XXX
  • <person xml:id="Kuprili">
    <persName>Kuprili</persName>
    <note>nicht ermittelt; Informationen aus Notizbuch XXX</note>
    <linkGrp targFunc="active passive"/>
   </person>