• Schloss Augustenburg (dän. Augustenborg Slot) in: Augustenburg (dän. Augustenborg)
  • GND: 1032220783  
  • <place id="Schloss_Augustenburg">
    <placeName>Schloss Augustenburg (dän. Augustenborg Slot)</placeName>
    <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">1032220783</idno>
    <linkGrp targFunc="active passive"/>
    <place id="Palais_Augustenburg">
     <placeName>Palais Augustenburg</placeName>
     <placeName type="variant">Palais der Herzogin-Mutter</placeName>
     <linkGrp targFunc="active passive"/>
    </place>
   </place>
   • Palais Augustenburg in: Schloss Augustenburg (dän. Augustenborg Slot)
    • Im Text:
     • Palais der Herzogin-Mutter
    • <place id="Palais_Augustenburg">
      <placeName>Palais Augustenburg</placeName>
      <placeName type="variant">Palais der Herzogin-Mutter</placeName>
      <linkGrp targFunc="active passive"/>
     </place>