• Schloss Caputh in: Caputh (heute: Ortsteil von Schwielowsee)
  • Im Text:
   • Schloß
  • GND: 4554406-2  
  • <place id="Schloss_Caputh">
    <placeName>Schloss Caputh</placeName>
    <placeName type="variant">Schloß</placeName>
    <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">4554406-2</idno>
    <linkGrp targFunc="active passive">
    </linkGrp>
    <place id="Festsaal_Schloss_Caputh">
     <placeName>Festsaal</placeName>
     <placeName type="variant">Saal</placeName>
     <placeName type="variant">Hauptsaal</placeName>
     <linkGrp targFunc="active passive">
     </linkGrp>
    </place>
    <place id="Fliesensaal_Schloss_Caputh">
     <placeName>Fliesensaal</placeName>
     <placeName type="variant">Trink- und Gelage-Gewölbe</placeName>
     <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">7602803-3</idno>
     <linkGrp targFunc="active passive">
     </linkGrp>
    </place>
    <place id="Porzellankammer_Schloss_Caputh">
     <placeName>Porzellankammer</placeName>
     <linkGrp targFunc="active passive">
     </linkGrp>
    </place>
    <place id="Schlafzimmer_Schloss_Caputh">
     <placeName>Schlafzimmer des Großen Kurfürsten</placeName>
     <placeName type="variant">Schlafgemach</placeName>
     <linkGrp targFunc="active passive">
     </linkGrp>
    </place>
    <place id="Teezimmer_Schloss_Caputh">
     <placeName>Teezimmer</placeName>
     <placeName type="variant">Theezimmer</placeName>
     <placeName type="variant">Theezimer</placeName>
     <linkGrp targFunc="active passive">
     </linkGrp>
    </place>
   </place>
   • Festsaal in: Schloss Caputh
    • Im Text:
     • Saal,
     • Hauptsaal
    • <place id="Festsaal_Schloss_Caputh">
      <placeName>Festsaal</placeName>
      <placeName type="variant">Saal</placeName>
      <placeName type="variant">Hauptsaal</placeName>
      <linkGrp targFunc="active passive">
      </linkGrp>
     </place>
    • Fliesensaal in: Schloss Caputh
     • Im Text:
      • Trink- und Gelage-Gewölbe
     • GND: 7602803-3  
     • <place id="Fliesensaal_Schloss_Caputh">
       <placeName>Fliesensaal</placeName>
       <placeName type="variant">Trink- und Gelage-Gewölbe</placeName>
       <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">7602803-3</idno>
       <linkGrp targFunc="active passive">
       </linkGrp>
      </place>
     • Porzellankammer in: Schloss Caputh
      • <place id="Porzellankammer_Schloss_Caputh">
        <placeName>Porzellankammer</placeName>
        <linkGrp targFunc="active passive">
        </linkGrp>
       </place>
      • Schlafzimmer des Großen Kurfürsten in: Schloss Caputh
       • Im Text:
        • Schlafgemach
       • <place id="Schlafzimmer_Schloss_Caputh">
         <placeName>Schlafzimmer des Großen Kurfürsten</placeName>
         <placeName type="variant">Schlafgemach</placeName>
         <linkGrp targFunc="active passive">
         </linkGrp>
        </place>
       • Teezimmer in: Schloss Caputh
        • Im Text:
         • Theezimmer,
         • Theezimer
        • <place id="Teezimmer_Schloss_Caputh">
          <placeName>Teezimmer</placeName>
          <placeName type="variant">Theezimmer</placeName>
          <placeName type="variant">Theezimer</placeName>
          <linkGrp targFunc="active passive">
          </linkGrp>
         </place>