• VIII. Armee-Korps (Preußischen Armee)
  • Wikidata: Q2506105  
  • <org xml:id="VIII_Armee_Korps">
    <orgName>VIII. Armee-Korps (Preußischen Armee)</orgName>
    <idno type="Wikidata" xml:base="http://www.wikidata.org/wiki/">Q2506105</idno>
    <linkGrp targFunc="active passive"/>
   </org>